Πολύ καλή προσπάθεια, Μπράβο!

Πάντα Μεγαλέξανδρου

Επιτοίχιο κάλυμμα σταμπωτό και ζωγραφιστό
1920-1930
Εργαστήριο Ιωαννίδη - Τύρναβος
Συλλογή Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας
Διαλέξτε επόμενο παιχνίδι