• Γ. Γουργιώτη (Πάροδος οδού Φαρσάλων)
  • Δευτέρα, Τρίτη: 8:00-14:00 Τετάρτη έως Παρασκευή: 8:00-20:00 Σάββατο, Κυριακή: 10:00-14:00

Η ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΛΑΛΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ