• Γ. Γουργιώτη (Πάροδος οδού Φαρσάλων)
  • Δευτέρα, Τρίτη: 8:00-14:00 Τετάρτη έως Παρασκευή: 8:00-20:00 Σάββατο: 10:00-14:00

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΕΔΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΤΟΠΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ),1881-1950